20 czerwca 2009

O mediach... szumnie i głośno

Temat mediów jest moim zainteresowaniem już od kilku lat, czego wyraz staram się dawać na poniższym blogu. W miarę możliwości śledzę wydarzenia z nimi związane, w Polsce i za granicą. Gdy tylko mogę, zgłaszam chęć uczestnictwa w przedsięwzięciach, konferencjach i dyskusjach o mediach, niezależnie czy odbywają się one w Warszawie, Goteborgu, czy Wiedniu. Relacje z tych wydarzeń mogliście znaleźć na tym blogu.

Tym, co najbardziej mnie do tej pory mierziło, był brak dyskusji o mediach na moim lokalnym, łódzkim podwórku. Całe szczęście, że nie byłem w tym odczuciu odosobniony - razem z moim dobrym znajomym, Andrzejem Kwedo, postanowiliśmy zainicjować spotkanie, którego nam do tej pory w Łodzi brakowało.

W najbliższy czwartek odbędzie się zatem w Łodzi inauguracyjne spotkanie o nazwie MediaSzum. Będzie to pierwsze na rynku łódzkim wydarzenie (i mam nadzieję - cykliczne) poświęcone szeroko pojętej komunikacji, czyli mediom tradycyjnym (prasie, radiu i telewizji), nowym mediom, dziennikarstwu i reklamie.

Chcielibyśmy aby MediaSzum był cyklicznym forum wymiany myśli, skierowanym do jak najszerszej grupy ludzi mediów: zarówno praktyków, jak i adeptów stawiających w tej branży pierwsze kroki. Dla profesjonalistów spotkania te będą doskonałą platformą do wymiany doświadczeń i pomysłów. Dla młodszych uczestników MediaSzum ma stanowić okazję do zdobycia wiedzy oraz do nawiązania, bądź utrwalenia kontaktów w świecie mediów.

Każde ze spotkań w tym cyklu poświęcone będzie innej tematyce, za każdym razem związanej z mediami i reklamą. Będziemy się starać, by każdemu wydarzeniu towarzyszyła obecność profesjonalistów rynku mediów, którzy zrobią wstęp do dyskusji. Jako goście specjalni nadchodzącego spotkania, poświęconemu dziennikarstwu tradycyjnemu i obywatelskiemu, blogom oraz reklamie w sieci, swoją obecność potwierdzili już Paweł Nowacki, redaktor naczelny i współtwórca serwisu dziennikarstwa obywatelskiego Wiadomości24.pl oraz Łukasz Felsztukier, współzałożyciel agencji internetowej Digital One i autor serwisu Mikroblogi.

Spotkania mają charakter nieformalny, organizowane będą w łódzkich klubach, których przyjazna, nie zakłócona weekendowym gwarem atmosfera, pozwoli na swobodną wymianę myśli. Dyskusje prowadzone będą przy kawie, herbacie lub innych napojach.

Pierwszy MediaSzum rozpocznie się w czwartek, 25 czerwca, o godzinie 19.00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest tylko rejestracja na stronie internetowej poświęconej wydarzeniu: www.mediaszum.pl. O miejscu spotkania, poinformujemy uczestników w osobistym zaproszeniu.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa!

Brak komentarzy: