13 czerwca 2009

Rok, w którym umarły media

Kojarzycie popularną piosenkę Don McLeana "American Pie" z początku lat siedemdziesiątych? Po ponad 30 latach utwór doczekał się ciekawej wersji, utrzymanej w mojej ulubionej tematyce, czyli mediów:Nowa wersja jest satyrą, ale jak to bywa w przypadku tego gatunku, można się tam doszukać paru ziaren prawdy. Do moich ulubionych fragmentów należy część dotycząca gazet:

"I asked the man who ran the Times about turning dollars into digital dimes. But he just frowned and walked away....I went down to the corner store where I'd bought the broadsheet years before. But the man just said the paper didn't pay." (Zapytałem człowieka, który szefował "Timesowi", o to jak zamienić dolary w cyfrowe dziesięciocentówki. Ale on tylko się skrzywił i odszedł... Poszedłem więc do sklepu na rogu, gdzie parę lat temu kupowałem gazetę w dużym formacie. Ale sprzedawca powiedział, że sprzedaż gazet była nieopłacalna.).

Nowa wersja jest długa, trwa prawie 10 minut, warto ją jednak obejrzeć do końca. Widać, że przyszłość mediów zastanawia coraz większą liczbę osób.

Brak komentarzy: