20 marca 2011

iPad przyciąga uwagę czytelników do gazet tradycyjnych

Użytkownicy iPadów i innych urządzeń tabletowych cechują się wyższym wskaźnikiem konsumpcji kontentu niż ci, którzy urządzeń takich nie posiadają. Wygląda na to, że tablety uczą nas czytać - taki wniosek można wyciągnąć z ostatniego badania przeprowadzonego przez L.E.K. Consulting.

Z przeprowadzonej ankiety "Ukryte szanse nowych mediów" wynika, że 29% użytkowników tabletów zwiększyło konsumpcję treści w magazynach w porównaniu z 4% wzrostem konsumpcji w grupie osób, które urządzeń tych nie posiadają. Podobny wzrost nastąpił w sektorze gazet: 26% posiadaczy tabletów twierdzi, że ich zainteresowanie prasą znacznie się zwiększyło, w porównaniu z 6% wśród osób z drugiej grupy. Równie optymistyczny trend widoczny jest w sektorze książek:


Choć wynik jest mile zaskakujący, mogę podjąć się próby jego wytłumaczenia. Widzę dwa powody takiego stanu rzeczy:
1. Stosunkowo mała liczba aplikacji pochodzących od wydawców w porównaniu do innych treści, takich jak np. gry. Posiadacze tabletów chcą je móc wykorzystywać w kazdy możliwy sposób, dopóki więc stopień nasycenia rynku aplikacji nie jest jeszcze wystarczająco wysoki, dopóty każda aplikacja wydawców będzie cieszyć się dużym powodzeniem.
2. Cena, która jest dużo niższa od wydań tradycyjnych. Część aplikacji jest darmowa, część sprzedawana w cenach promocyjnych - w każdym przypadku cena ta jest niższa niż w przypadku wydań tradycyjnych.

O ile jestem w stanie wytłumaczyć pierwszą część badań, o tyle druga już nie jest taka łatwa. Okazuje się bowiem, że posiadacze tabletów wyrażają większe zainteresowanie mediami drukowanymi. Na poniższym wykresie wyraźnie widać, że posiadacze tabletów deklarują znaczny wzrost konsumpcji odpowiednio: gazet, książek i magazynów w tradycyjnych formach! Wynik ten bardzo cieszy, ponieważ wskazuje, że czytanie wraca do łask:


Badanie miało miejsce w grudniu 2010 roku i wzięło w nim udział około 2 tys. Amerykanów. Przytaczane wyniki, zawierające również zmiany sposobu konsumpcji pozostałych mediów przez posiadaczy iPadów, dostępne są na stronie L.E.K. Consulting.

Foto otwierające: CC, flickr, FHKE