30 lipca 2009

Dlaczego spędzamy czas w sieci?

Natrafiłem dziś na bardzo ciekawą interaktywną infografikę, wyjaśniającą powody, dla których internauci spędzają czas w sieci. Takiej infografiki nie znajdzie się w żadnej z gazet, ale wydawcy prasowi mogą się z niej wiele dowiedzieć, co robić, by ściągać czytelników na swoje portale.
Bazą tego interaktywnego wykresu był tzw.Indeks zamiarów Ruder Finn. Wśród najważniejszych wniosków znalazły się:

1. Ponad dwukrotnie więcej internautów szuka w sieci możliwości socjalizowania się niż np. zrobienia zakupów online,
2. Prawie 3/4 internautów korzysta z sieci by być członkami społeczności,
3. Trzech na pięciu internautów korzysta z sieci by mieć możliwość wpłynięcia na innych lub wyrażenia przeciwnych poglądów.

Podsumowując - z badania wynika, że dwie najważniejsze cechy strony internetowej to społeczność i komunikacja. Jeff Jarvis w książce "What Would Google Do?" pisze, że społeczności tworzyć nie trzeba - one od dawna istnieją, trzeba jedynie nauczyć się do nich trafiać. Stąd właśnie biorą się sukcesy serwisów społecznościowych, które trafiają do kolejnych grup zainteresowań. Komunikacja jest drugim najważniejszym aspektem, na który wydawcy prasowi powinni zawsze zwracać uwagę. Czasy, w których gazety informowały czytelników z trybuny jak mają się zachowywać, minęły bezpowrotnie. Dzisiaj czytelnik pragnie polemiki i dyskusji z dotąd niedostępną instytucją prasową. Warto mieć to na uwadze przy poszukiwaniu odpowiedniego sposobu na zaistnienie gazety w sieci.

Na badanie to trafiłem przez blog Stephen's Lighthouse, metodologia badania opisana jest pod wykresem.

Zdjęcie w tekście zostało udostępnione na licencji CC przez użytkownika uncultured z serwisu Flickr