2 czerwca 2008

WEF 2008: Światowe Stowarzyszenie Wydawców Gazet widzi przyszłość w różowych kolorach

"Newspapers are a growth business!" ("Gazety są rozwijąjącym się biznesem!") - taki był tytuł dzisiejszej (poniedziałkowej) prezentacji Timothy'ego Baldinga, CEO Światowego Stowarzyszenia Wydawców Gazet (WAN).

Sprzedaż gazet na całym świecie wzrosła o 2,57% w roku 2007 (9,39% w ciągu ostatnich 5 lat), a gwałtowny wzrost gazet bezpłatnych i platform internetowych, powiększają tylko zasięg gazet. Zdaję sobie całkowicie sprawę jak słodko i, chciałoby się użyć słowa nierealnie, to brzmi, ale pan Balding powoływał się na wyniki badań WAN: World Trends in The Newspaper Industry.

Po zsumowaniu tych liczb z rozpowszechnianiem gazet bezpłatnych okazuje się, że łącznie rozpowszechnianie gazet na świecie wzrosło o 3,65% w ciągu roku (14,3% w ciągu ostatnich 5 lat). Gazety bezpłatne stanowią już 7% rozpowszechnionych na świecie gazet (w samej Europie ta liczba to 23%).

Przychody reklamowe gazet płatnych wzrosły o 0,86% w skali roku i 12,84% w skali 5 lat. Gazeta drukowana nadal jest największym medium reklamowym na świecie, a jej udział w rynku wynosi 40%.

Sprzedaż gazet rosła lub pozostawała na niezmienionym poziomie w 3/4 krajów na świecie w ciągu ostatnich pięciu lat i prawie w 80% krajów w minionym roku.

Liczba wydawanych na świecie dzienników wzrosła o 2,98% i o 11,02% w ciągu pięciu lat, do rekordowego poziomu 11,926 gazet. Całkowita liczba gazet (płatnych i bezpłatnych) wzrosła o 3,65% w 2007 r. i o 14,30% od 2003 r.

Badanie trendów rynku gazet zostało zaprezentowane ponad 1,800 obecnych na sali przedstawicieli wydawców oraz dziennikarzy ze 113 krajów. Badanie, które WAN przedstawia corocznie od 1986 r, zawiera informacje o wszystkich krajach, w których publikowane są gazety (232 kraje).Dobrze, że wydawcy potrafią interpretować liczby na swój sposób. Kiedyś gazety bezpłatne uznawane były za wroga i zwiastun klęski płatnych gazet drukowanych. Dzisiaj rozpowszechnianie bezpłatne polepsza wyniki popularności gazet. Do światowego raportu wlicza się również wschodzące rynki, na których gazety dopiero zaczynają nabierać znaczenia (kraje afrykańskie). Cieszę się jednak, że i taki głos w dyskusji o przyszłości gazet ma miejsce. Ciężko być wydawcą prasy ze świadomością, że za parę lat ten biznes zaniknie.

Edit (3/06/2008):
Zamieszczam jeszcze obiecaną prezentację. Mimo, że bardzo zaskakujące, jest to najbardziej aktualne (i dokładne) badanie światowego rynku prasy:

Brak komentarzy: