14 czerwca 2007

Pozycja gazet wcale nie osłabnie

A przynajmniej tak wynika z badań (przeprowadzonych przez Harris Interactive we współpracy z Innovation International Media Consulting Group) przedstawionych 6 czerwca w RPA, na corocznym kongresie WAN. W świetle tych badań, Internet i telewizja w ciągu najbliższych pięciu lat będą nadal głównym źródłem informacji, ale gazety pozostaną istotnym graczem na rynku. Co więcej, mogą stać się graczem dominującym, jeżeli w swojej ofercie dla czytelników, z materiałem drukowanym odpowiednio zintegrują to, co mogą dostarczyć czytelnikowi w wersji online.

Wyniki sondażu wskazują, że gazety mogą poprawić jakość drukowanego produktu przez:
- zapewnienie większej obiektywności,
- głębszą analizę i obszerniejsze raporty,
- większą ilość informacji, która bezpośrednio dotyczy ich czytelników,
- polepszenie designu,
- bardziej wyczerpujące opisywanie faktow.

Badanie przeprowadzono wśród prawie 9,000 respondentów w siedmiu krajach: w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Australii. Respondenci zostali poproszeni o ocenę wiarygodności gazet (oraz roli ich witryn internetowych) dzisiaj i w przyszłości.

W ciągu najbliższych pięciu lat przewidywany jest gwałtowny wzrost znaczenia newsów dostarczanych drogą online. Wzrost ten nastąpi przede wszystkim kosztem użytkowników telewizji, ale z mniejszą szkodą dla gazet. I właśnie w związku z tym, mimo prawdopodobnego ciągłego spadku nakładów gazet, wydawcy powinni dostrzec swoją szansę w rozszerzeniu działalności na Internet. Właściwa integracja tych segmentów (druku i Internetu) może pomóc gazetom nie tylko utrzymanie czytelników, ale może pomóc w pozyskaniu nowych.

Inne ciekawe wyniki tego badania:

1. Duża liczba respondentów (ponad 3/4 badanych w każdym z siedmiu krajów) uważa gazety i ich strony internetowe za bardzo ważnych stróżów społecznych ("watchdogi"). W ich opinii gazety są ważne ze względu na wyjaśnianie czytelnikom problemów globalnych i zapewnianiu informacji, które są przydatne w życiu codziennym. Douglas Griffin, konsultant firmy Harris Interactive stwierdził, że "czytelnicy nie oczekują by gazety zmieniały świat, liczą jednak, że pomogą one go lepiej zrozumieć".

2. Wiarygodność gazet uzyskała wysokie noty wśród respondentów ze wszystkich siedmiu krajów. W skali od 1 do 100, oceny wahały się od najniższej "50" w Wielkiej Brytanii do najwyższej "67" w Niemczech. Jednocześnie, wiarygodność innych mediów była niższa od wiarygodności gazet. Większość respondentów oceniła, że wiarygodność danej gazety może zostać przeniesiona na stronę internetową wydaną pod jej szyldem.

3. Zapytani, dlaczego nie czytają gazet, ponad połowa respondentów jako przyczynę podała brak czasu. Dwóch na pięciu respondentów we wszystkich krajach oceniło łatwiejszy dostęp do informacji w Internecie jako powód, dla którego nie czytają już gazet. Wśród innych powodów dość często wymienianymi były:
- zły styl pisania,
- zbyt małe odniesienie do codziennego życia czytelnika,
- zły styl prezentacji i wizualizacji zawartości gazety,
- nieumiejętne wprowadzanie czytelnika w sprawy jego społeczności.

Brak komentarzy: