4 października 2009

Najwięcej gazet publikowanych jest w Indiach

Według ostatnich danych World Association of Newspapers (WAN), Indie są aktualnie krajem, w którym publikowanych jest najwięcej gazet na świecie. Indie po raz pierwszy wyprzedziły pod tym względem nawet Chiny.

W Chinach i Indiach publikowanych jest obecnie 45 ze stu największych gazet świata, nie dziwi zatem trend przenoszenia się zagranicznych wydawców w tamten rejon świata w celu zagarnięcia kawałka rynkowego tortu dla siebie.

Azja jest jednocześnie kontynentem, na którym ilość osób z dostępem do szerokopasmowego internet jest najwyższa na świecie (około 158 milionów w porównaniu ze 123 milionami w Europie i prawie 100 milionami w Ameryce Północnej). Również ilość abonamentów komórkowych w Azji jest najwyższa na świecie (prawie 2 miliardy w porównaniu z 894 milionami w Europie i 425 milionami w Ameryce Północnej).

Chiny to najbardziej zaludniony kraj świata (prawie 1,34 mld mieszkańców), drugim pod tym względem krajem świata są Indie (prawie 1,17 mld mieszkańców).

Źródło: WAN oraz CIA Factbook