16 lipca 2009

Kolejne dzienniki z USA skracają tydzień wydawniczy

Pół roku temu usłyszeliśmy o dwóch dziennikach z Detroit (”Detroit Free Press” o nakładzie 300 tys. egz. i ”Detroit News” - 180 tys. egz.), których wydawcy zadecydowali o trzydniowym tygodniu wydawniczym. Teraz kolejne dwa dzienniki, tym razem ze stanu Nowy Jork, w ramach oszczędności rezygnują z kolejnego dnia wydawniczego.

6 czerwca, dziennik "Tonawanda News" zrezygnował z poniedziałkowego wydania przechodząc na tydzień wydawniczy trwający od wtorku do soboty. Dzień później, dziennik "The Journal-Register" zrezygnował z wtorkowego wydania i ukazuje się teraz cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

Obie gazety należą do tego samego wydawnictwa - Greater Niagara Newspapers, oddziału Community Newspaper Holdings Inc. W rękach wydawnictwa pozostają jeszcze dwa tytuły: "The Lockport Union-Sun & Journal" oraz "The Niagara Gazette".

Zarówno "Townawanda News" jak i "The Journal-Register" są nieporównywalnie mniejsze od wspomnianych wcześniej dzienników z Detroit. Dzienny nakład pierwszego to zaledwie 7.300 egzemplarzy, a drugiego - 2.800.


Zdjęcie w tekście zostało udostępnione na licencji CC przez użytkownika alancleaver_2000 z serwisu Flickr

Brak komentarzy: