28 lipca 2008

Brytyjscy konsumenci najbardziej lubią reklamę w gazetach

Reklama drukowana zbiera dużo więcej pozytywnych reakcji konsumenta niż reklama publikowana w jakimkolwiek innym medium w Wielkiej Brytanii. Taki wniosek wypływa z przeprowadzonych w czerwcu badań firmy konsultingowej Dynamic Logic.

Badanie reakcji konsumenta na reklamę dotyczyło 13 platform mediowych. Ankietowani mieli ocenić swój stosunek do danej reklamy na pięciopunktowej skali: bardzo pozytywny, pozytywny, neutralny, raczej negatywny i bardzo negatywny.

Najlepiej wypadły media drukowane z 52% ankietowanych, którzy oceniali tę formę reklamy jako pozytywną. A tak kształtowała się pełna lista:

Brytyjscy konsumenci negatywnie oceniają te formy reklamy, które ingerują w ich prywatną przestrzeń: spam, telemarketing i reklamy na telefony komórkowe (w tym SMS-y).

Brak komentarzy: