31 sierpnia 2007

Mecom: czas na Holandię

Mecom kupi holenderską grupę wydawniczą wydającą prasę codzienną. Jest to element planu budowy europejskiej sieci wydawniczej Davida "Monty" Montogomery'ego.

Mecom oferuje ponad 550 milionów Euro za 69,7% akcji wydawnictwa Koninklijke Wegener, których jeszcze nie posiada. Monty już jest właścicielem 30,3% akcji Wegenera, a jego oferta to kupno wszystkich pozostałych akcji po cenie 17,70€ za sztukę lub wymiana na 14,287 akcji Mecomu (ewentualnie kombinacja tych dwóch możliwości).

Ten krok Mecomu przewidywany był od maja bieżącego roku. Wówczas Monty kupił od Telegraaf Media 23,6% udziałów w Koninklijke Wegener i wyraził chęć całkowitego przejęcia tego wydawnictwa (pisałem o tym TUTAJ).

Nowa, połączona pan-europejska grupa wydawnicza Mecomu będzie składać się z tytułów wydawanych w pięciu krajach: Holandii, Niemczech, Danii, Norwegii i Polsce. Ocenia się, że grupa będzie wydawać łącznie 40 milionów egzemplarzy gazet tygodniowo dla około 2 milionów czytelników. Monty skupia się na rynkach produktów posiadających kilku właścicieli (vide holenderskie Koninklijke Wegener) i dostrzega możliwość powiększenia ich przychodów, gdy znajdą się już pod jednym skrzydłem. Mecom pragnie też poprawić jakość i przyspieszyć zyskowność produktów online (Media Regionalne, polski oddział Mecomu, zatrudniły parę dni temu Mirosława Kowalskiego, ex-szefa należących do Polskapresse Gratki.pl i NaszegoMiasta.pl jako odpowiedzialnego za stretegię rozwoju Mediów Regionalnych w Internecie - więcej na ten temat).

Monty postrzega europejski rynek prasowy jako będący w trakcie przemian, z rosnącą liczbą nowych produktów i kanałów dystrybucji, oferujących nowe wyzwania i szanse dla firm wydawniczych. Monty zdaje sobie sprawę z korzyści skali i wierzy, że wykorzystać to najlepiej mogą podmioty o odpowiedniej wielkości.

Brak komentarzy: