18 lipca 2007

Prenumerata marzeń

Z audytu przeprowadzonego przez BPA Worldwide wynika, że gazetą o największej bazie prenumeratoróww Europie, jest turecki "Zaman". Jest on jednym z największych ogólnokrajowych dzienników w tym kraju, a prenumerata stanowi znaczącą część średniego nakładu jednorazowego tego tytułu. Jednocześnie jest ona największą bazą prenumeratorów na naszym kontynencie.

O tym, jakie znaczenie dla gazety ma prenumerata, wie każdy wydawca. Proszę tylko wyobrazić sobie tytuł, którego 100% czytelników to właśnie prenumeratorzy, deklarujący w ten sposób chęć kupowania gazety przez jakiś okres czasu. Jest to sytuacja idealna: 0% zwrotów (brak dodatkowych kosztów), a do tego reklamodawcy, którzy dokładnie znają liczbę swoich odbiorców.

Najbliżej tego utopijnego modelu znalazł się właśnie turecki "Zaman", którego prenumeratorzy (według badania BPA Worldwide) stanowili w styczniu 94% wszystkich czytelników (liczba prenumeratorów wynosiła w styczniu 583,043 przy średnim nakładzie w dniu powszednim wynoszącym 618,697 oraz nakładzie niedzielnym 681,915).

Najbliżej "Zaman'a" znajdują się:
  • szwajcarski "Neue Zuricher Zeitung" - jego prenumeratorzy to 82% średniego nakładu jednorazowego gazety (liczba prenumeratorów: 123,758; średni nakład jednorazowy: 151,112 egz.)
  • niemiecki "Süddeutsche Zeitung" z liczbą prenumeratorów stanowiącą 68% średniego nakładu jednorazowego (liczba prenumeratorów: 303,756; średni nakład jednorazowy: 448,119 egz.),
  • francuski "Le Monde", którego procent prenumeratorów to 52 (liczba prenumeratorów: 183,612; średni nakład jednorazowy: 355,017 egz.),
  • brytyjski "The Daily Telegraph" z prenumeratorami stanowiącymi 38% średniego nakładu jednorazowego (liczba prenumeratorów: 338,774; średni nakład jednorazowy: 894,258 egz.),
Dla porównania, według danych ZKDP za maj 2007 w Polsce wielkość prenumerat dla 5 największych dzienników w Polsce, stanowi odpowiednio:

  • "Fakt" - 0,60% średniego nakładu jednorazowego (nakład 678,534),
  • "Gazeta Wyborcza" - 24,69% średniego nakładu jednorazowego (nakład 592,099),
  • "Dziennik" - 1,80% średniego nakładu jednorazowego (nakład 308,418),
  • "Rzeczpospolita" - 41,37% średniego nakładu jednorazowego (nakład 220,616),
  • "Gazeta Prawna" - 42,49% średniego nakładu jednorazowego (nakład 116,695).

Brak komentarzy: